Circulaire IT

Als IT lifecycle specialist is het onze missie om bij te dragen aan een duurzame toekomst door het verlengen van de levenscyclus en het optimaal inzetten van IT-apparatuur. Maar wat is circulaire IT eigenlijk en waarom is het zo belangrijk om over te stappen op deze duurzame manier van werken? 

Ontdek hoe wij bijdragen aan een duurzame toekomst en hoe onze circulaire dienstverlening jouw organisatie helpt bij het optimaliseren van de IT-levenscyclus. Lees verder en we laten je zien hoe we met verhuur, as-a-Service, onderhoud, duurzame verwerking en refurbishment jouw hardware laten werken voor jou én het milieu.

Wat is circulaire IT?

Circulaire IT is een benadering van het ontwerpen, produceren, gebruiken en recyclen van IT-apparatuur met als doel afval en verspilling te minimaliseren, de levensduur van apparatuur te verlengen en optimaal gebruik van IT-apparatuur te stimuleren. Het gaat om het sluiten van kringlopen en het creëren van meerwaarde uit IT-producten en -diensten, waarbij het behoud van grondstoffen en het verminderen van CO2-uitstoot centraal staan.

De circulaire IT-benadering gaat uit van een aantal basisprincipes:

 • Verlengen van de levenscyclus en optimaal gebruiken van IT-apparatuur: Dit betekent dat IT-apparatuur zo lang mogelijk gebruikt wordt voordat het wordt afgeschreven of weggegooid. Dit kan bijvoorbeeld door middel van reparatie, onderhoud, upgrading of hergebruik. As a Service oplossingen stimuleren optimaal gebruik van IT-apparatuur. 
 • Minimaliseren van afval en het verminderen van CO2-uitstoot: Bij circulaire IT wordt gestreefd naar het minimaliseren van afval en het verminderen van CO2-uitstoot door het terugdringen van productie en transport van nieuwe IT-apparatuur.
 • Optimaliseren van hulpbronnen: Circulaire IT streeft naar het optimaal benutten van hulpbronnen door producten en materialen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en waar mogelijk te recyclen.
 • Samenwerken in de gehele keten: Om circulaire IT te realiseren is samenwerking nodig tussen alle partijen in de keten, van producenten en leveranciers tot gebruikers en recyclers.

Waarom is circulaire IT belangrijk?

Circulaire IT is belangrijk omdat het bijdraagt aan duurzaamheid en het verminderen van de impact van IT op het milieu. IT-apparatuur heeft vaak een korte levensduur en wordt vervolgens weggegooid, wat leidt tot grote hoeveelheden elektronisch afval. Dit afval bevat vaak schadelijke stoffen en kan een negatieve invloed hebben op het milieu en de gezondheid.

Circulaire IT is gericht op het maximaliseren van de levensduur van IT-apparatuur door middel van hergebruik, reparatie, refurbishment en recycling. Door het toepassen van circulaire principes kan de hoeveelheid elektronisch afval worden verminderd en kunnen grondstoffen worden teruggewonnen.

Bovendien kan circulaire IT bijdragen aan kostenbesparingen voor organisaties. Het hergebruiken van apparatuur bespaart geld en energie die anders nodig zouden zijn voor de productie van nieuwe apparatuur. Daarnaast kan circulaire IT ook andere waarde creëren voor bedrijven, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe inkomstenstromen uit de verkoop van hergebruikte of refurbished IT-apparatuur.

Hoe draagt IRENT bij aan circulaire IT?

IRENT draagt bij aan circulaire IT door verschillende diensten aan te bieden die gericht zijn op het verlengen van de levenscyclus van IT-apparatuur. 

 • Verhuur- en as a Service-oplossingen: Met deze oplossingen biedt IRENT organisaties de mogelijkheid om alleen hardware, software en services te gebruiken wanneer het nodig is. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer er tijdelijk extra capaciteit nodig is, bijvoorbeeld tijdens drukke periodes of bij projecten. Door het gebruik van verhuur- en as a Service-oplossingen wordt onnodige aanschaf van hardware voorkomen, waardoor organisaties kosten besparen en bijdragen aan circulaire IT.
 • Support: Voor de complete IT-infrastructuur van jouw organisatie biedt IRENT volledig support op maat in een flexibel contract. Ten opzichte van support van de vendor, kunnen wij dit flexibeler en goedkoper aanbieden. Daarnaast lossen we incidenten sneller op. Als aanbieder van hardware, software & services hebben wij, naast gecertificeerde engineers, complete IT-infrastructuren (servers, storage, networking & appliances) en spareparts op voorraad. Met ons 24×7 full support level is onze engineer tevens binnen 4 uur op locatie. Dit draagt bij aan circulaire IT door het maximaliseren van de levensduur van IT-apparatuur.
 • Opkoop van oude hardware: Met deze dienstverlening koopt IRENT oude hardware op van organisaties. Dit kan bijvoorbeeld hardware zijn die niet meer wordt gebruikt, overtollig is geworden of vervangen moet worden. Door het opkopen van oude hardware draagt IRENT bij aan circulaire IT doordat de hardware wordt hergebruikt in plaats van weggegooid.
 • Duurzame verwerking en datavernietiging: Als onderdeel van de dienstverlening biedt IRENT duurzame verwerking en datavernietiging van oude hardware. Dit betekent dat de hardware op een verantwoorde manier wordt verwerkt en dat de gegevens op de hardware veilig worden verwijderd voordat deze wordt hergebruikt of gerecycled. IRENT levert een certificaat dat klanten kunnen gebruiken bij externe IT-audits. Dit voorkomt dataverlies en draagt bij aan circulaire IT. Dit doordat het de impact van IT-apparatuur op het milieu minimaliseert en het gevoelige gegevens beschermt.
 • Refurbishment: Een refurbished product is een gereviseerd product dat naar nagenoeg nieuwstaat is teruggebracht. Dat gebeurt door een van onze vele IT Experts. We reinigen de apparatuur van binnen en van buiten. Daarna doen we een grondige technische controle waarbij we wat niet werkt, repareren of vervangen. Alle oude data wordt gecertificeerd verwijderd. Alle software wordt geüpgraded. Daarna bepalen we de gradatie van de IT hardware. Het herinzetten van gebruikte componenten en apparatuur voorkomt onnodige productie (en dus gepaard gaande CO2 uitstoot). 

Circulair as a Service

Het huren van apparatuur via Device as a Service (DaaS) en Hardware as a Service (HaaS) is een van de manieren waarop organisaties kunnen bijdragen aan een meer circulaire IT-sector. Onderstaand leggen we uit hoe dit precies zit.

Device as a Service 

Een voorbeeld van circulair ondernemen is door gebruikt te maken van Device as a Service (DaaS). DaaS is een model waarbij organisaties IT-apparatuur, zoals laptops en desktops, gebruiken in plaats van deze aan te schaffen en te bezitten. Dit houdt in dat de leverancier verantwoordelijk is voor het beheer van de apparatuur, inclusief reparaties, upgrades en vervangingen. Het DaaS-model is gebaseerd op een maandelijks abonnement, waarbij organisaties betalen voor het gebruik van de apparatuur, in plaats van eenmalige investeringen in hardware.

Een van de voordelen van DaaS is dat het organisaties in staat stelt om flexibeler te zijn in hun IT-behoefte. Het stelt hen in staat om snel te reageren op veranderende bedrijfsbehoeften door eenvoudig apparatuur toe te voegen of te verwijderen. Bovendien maakt het DaaS-model het gemakkelijker om de kosten van IT-beheer te voorspellen en te budgetteren, omdat er sprake is van een vast maandelijks abonnementstarief. Tevens voorkomt een dergelijk model een forse tijdsinvestering van het interne IT-team. 

Een ander voordeel van DaaS is dat het kan bijdragen aan een meer circulaire benadering van IT. Door geen hardware te kopen, wordt het mogelijk om apparatuur te gebruiken die is ontworpen voor een langere levensduur en voor hergebruik. Dit betekent dat apparatuur aan het einde van de levensduur kan worden teruggegeven aan de leverancier, die verantwoordelijk is voor het recyclen of hergebruiken van de materialen.

Hardware as a Service 

Hardware as a Service (HaaS) is een concept waarbij bedrijven IT-hardware in bruikleen nemen in plaats van kopen. Het gaat hierbij om IT-apparatuur zoals servers, storage en netwerkapparatuur.

Bij HaaS hoeft het bedrijf niet zelf te investeren in de aanschaf van de hardware. In plaats daarvan wordt er een maandelijks bedrag betaald aan de leverancier van de hardware, die vervolgens verantwoordelijk is voor de levering, installatie, onderhoud en upgrades van de hardware. Dit kan bedrijven helpen om hun IT-kosten beter te beheersen en te voorspellen.

Een belangrijk voordeel van HaaS is dat de leverancier van de hardware verantwoordelijk is voor het onderhoud en de reparatie van de apparatuur. Hierdoor wordt het bedrijf ontlast van deze taken en kan het zich richten op de kernactiviteiten. Ook kan HaaS ervoor zorgen dat bedrijven altijd beschikken over de nieuwste technologie, omdat de hardware regelmatig wordt geüpgraded.

HaaS draagt ook bij aan circulaire IT, omdat de leverancier verantwoordelijk is voor het hergebruik en de recycling van de hardware aan het einde van de levensduur. Daarnaast biedt HaaS op- en afschaalmogelijkheden waardoor je alleen hardware gebruikt op het moment dat het nodig. Ongebruikte hardware kan weer door andere organisatie worden gebruikt Hierdoor wordt voorkomen dat de hardware ongebruikt in de doos blijft of op de afvalberg belandt. Dit draagt bij aan een duurzamere IT-sector.

Benieuwd hoeveel CO2 jij kunt besparen met het huren van IT-apparatuur? Vul dan nu de duurzaamheidscalculator in! 

De toekomst van circulaire IT

De toekomst van circulaire IT ziet er veelbelovend uit. Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van de voordelen van circulaire IT en nemen maatregelen om hun IT-afval te verminderen en hun IT-apparatuur langer te gebruiken. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook leiden tot kostenbesparingen en betere bedrijfsresultaten.

Er zijn ook verschillende technologische ontwikkelingen die circulaire IT verder kunnen stimuleren. Zo worden er steeds meer duurzame materialen ontwikkeld voor IT-apparatuur, zoals bioplastics en gerecyclede metalen. Daarnaast worden er nieuwe businessmodellen ontwikkeld, zoals pay-per-use modellen en Product-as-a-Service, waarmee bedrijven kunnen betalen voor het gebruik van IT-apparatuur in plaats van voor de aanschaf ervan.

Al met al zijn er veelbelovende ontwikkelingen gaande op het gebied van circulaire IT. Het is belangrijk dat bedrijven en consumenten blijven investeren in duurzame IT-oplossingen en dat er verder wordt geïnnoveerd om de IT-sector nog meer circulair te maken.


Vandaag nog beginnen met duurzaam ondernemen met behulp van circulaire IT? Vraag een offerte aan via het formulier op de contactpagina! Voor meer informatie of andere vragen kun je ons ook bereiken door te bellen naar +31 (0)33 789 01 01 of te mailen naar hello@irent.nl.

Waarmee kan ik je helpen?

Contact opnemen met Mike van Geest

Heb je een vraag, verzoek of kunnen we een offerte voor je opstellen?

 • Lees hier de privacyverklaring
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

De R-ladder van circulariteit

De mate van circulariteit wordt vaak beoordeeld aan de hand van de zogenaamde R-ladder. Hoe hoger de strategie op deze R-ladder van circulariteitsstrategieën staat, hoe circulairder de strategie van de onderneming is. Waarbij R1 de hoogste trede is. IRENT tackelt in ieder geval vijf van de onderstaande strategieën om een circulaire IT te bevorderen: Reduce, Re-use, Repurpose, Recycle en Refurbish.