Nieuws

IFRS 16 – Korte termijn huur in plaats van lease?

Op 1 januari 2019 gaan de nieuwe IFRS 16-boekhoudnormen voor lease van kracht. De “International Accounting Standards Board” verplicht beursgenoteerde bedrijven daarmee om niet alleen financial lease, maar ook operational lease op de balans te activeren. De nieuwe regelgeving geldt echter alleen voor lease en daarmee voor contracten die langer dan een jaar worden afgesloten. Een goede reden om lease- en/of huurcontracten nog eens goed tegen het licht te houden.

Beursgenoteerde ondernemingen zijn onder IFRS 16 vanaf 1 januari volgend jaar verplicht om ook operational lease op de balans op te voeren. Voor kleinere bedrijven geldt die verplichting niet, maar kan het als onderdeel van een grotere beursgenoteerde moederorganisatie wel wenselijk zijn. In plaats van het onderscheid tussen ‘financial’ en ‘operational’, wordt voortaan het verschil tussen ‘lease’ en ‘dienst’ bepalend. Betreft het contract een identificeerbaar actief, dan dient het als lease op de balans opgevoerd te worden.

WAT IS DE IMPACT VAN IFRS 16 VOOR JE ORGANISATIE?

Nu de voorbereidingen voor IFRS 16 binnen je bedrijf waarschijnlijk in volle gang zijn, verdient het de aanbeveling om alle leasecontracten een keer goed te bekijken. Dat geldt zowel voor leaseafspraken die al lopen, als voor nieuwe contracten die nog dit jaar of vanaf 2019 worden afgesloten.

1. Nieuwe leasecontracten afsluiten? Kies voor de voordelen van short term huur!
IRENT is een van de weinige partijen die korte termijn verhuur biedt voor Enterprise server-, storage– en networkinginfrastructuren. Short term-contracten tot 1 jaar vallen niet onder IFRS 16 en hoeven niet op de balans geactiveerd te worden.

2. Leasecontract voor langere termijn? Sluit die nog dit jaar af!
Voor nieuwe en bestaande contracten van vóór 2019 met een langere looptijd dan een jaar, kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde ‘grandfathering clausule’. Deze uitsluitingsclausule biedt de mogelijkheid om contracten die in 2018 of eerder zijn afgesloten, nog buiten de balans te houden, ook als deze volgens de nieuwe regels wel geactiveerd moeten worden. Worden de contracten in 2019 gewijzigd, dan vervalt de clausule en dienen de contracten volgens IFRS 16 op de balans opgevoerd te worden.

3. Een short term-contract na een jaar verlengen?
Wanneer de verlenging op voorhand niet voorspelbaar was, mag het contract gewoon verlengd worden zonder dat het op de balans gezet hoeft te worden. Simpelweg omdat je in geval van huur voor een acuut of projectmatig vraagstuk vooraf niet altijd kunt inschatten dat de termijn langer zal worden dan een jaar. Is bij het aangaan van een contract duidelijk dat er na een jaar verlengd zal moeten worden, dan is de regelgever strenger. Stem met je accountant af wat de mogelijkheden zijn.

4. Is de waarde van individuele assets in het leasecontract < USD 5.000?
Ook dan kun je gebruikmaken van een uitsluitingsclausule en hoeft de operational lease niet op de balans gezet te worden.

5. Twijfels? Vragen?
Bel je verhuurspecialist van IRENT via + 31 (0) 33 789 01 01.

HARDWARE AS A SERVICE

Een voorspelbaar maandbedrag voor je IT-infrastructuur? Dan biedt Hardware as a Service de oplossing. Met IRENT financial services kan je de dienst Hardware as a Service afnemen en betaal je voor gebruik in plaats van bezit, voor een vast bedrag per maand. Én kun je kiezen voor maatwerk-abonnementen waarbij je kunt afschalen, uitbreiden of vernieuwen van IT-infrastructuur.

shutterstock_373367893